Okres wędrówek po Europie

PEWNOŚĆ
(FRASZKA)

Bogdaj to prawdy nasze pozytywne,

Że jeden z jednym dają dwa przedziwne.

To tylko szkoda, że życie dodaje,

Iż jeden z jednym trzema się wciąż staje.

Stąd też historie o rozsądnych czynach

Nigdy - lub mało bardzo wspominają:

Zdawałoby się, że -- jak na wyżynach

Powietrze rzednie -- tak się rozrzedzają

I te rozsądki nasze, w wyższych płynach!... 

 

 


W przypadku znalezienia błędu na stronie - prosimy o informację. kontakt


copyright © 2002 - 2010
www.Zaprasza.eu
oraz
Fundacja  Promocji  Kultury
Wszystkie prawa zastrzeżone