Okres wędrówek po Europie

***

Od rezultatów mylnego zamętu

Z kagańcem w ręku do przyczyn zstępuje

Jak smutny żeglarz po schodach okrętu,

Kiedy kotwicy szuka... burzę czuje...*

O! tak - WCIELONYM skoro pogardzili,

Wcielenia wszelkie, więc praca wszelaka -

Rwie się... a jeżli przędzie się?... omyli!...

Wodę by lepiej czerpać do przetaka -*

Danajdom lepiej byłoby na dobie

Zakasanymi uwijać rękoma,

Bo chociaż mogły po¶piewywać sobie:

"Toć już zostaniem tak... nie wrócim doma!" 

 

 


W przypadku znalezienia błędu na stronie - prosimy o informację. kontakt


copyright © 2002 - 2010
www.Zaprasza.eu
oraz
Fundacja  Promocji  Kultury
Wszystkie prawa zastrzeżone